Hírek 2015

NYÁRI SZÜNET

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Stereo Kft. boltja az alábbi napokon zárva tart: július 27. (hétfő) augusztus 3. (hétfő) augusztus 10. (hétfő) augusztus 20-30-ig

***

ZÁRVA TART A BIBLIA MÚZEUM

A felújítási munkálatok elhúzódása miatt a Biblia Múzeum zárva tart.

***

SULI-BULI A LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM UDVARÁN

május 30. szombat

A diákok számára a Lónyay udvarán olyan programot igyekszünk biztosítani, ami kifejezetten a diákság számára nyújthat élményt. Arra is számítunk, hogy a diákok maguk is szerepelnek zenével, verssel, vagy bármilyen produkcióval, amellyel bemutatják iskolájukat. Egyházkerületi csapatokat szervezünk, és egyfajta ügyességi (bakugrás,kötélhúzás), sport (foci, kosár, ping-pong), éneklő (szóló vagy kórus), zenekari, versmondó és bibliaismereti vetélkedőt szervezünk, esetleg pénzdíjat hirdetünk meg. A különböző helységekből érkező diákok nagy valószínűséggel nem ismerik egymást, de egyházkerületi csapatba szerveződve megismerkednek egymással, és egymásért „küzdenek”! A csapatokban való részvételt igény szerint előre is meg lehet szervezni. Az eddigi tapasztalataink szerint egészen bizonyosak vagyunk abban, hogy életre szóló élménnyel és barátságokkal gazdagodnak így a fiatalok. A fesztiválra érkező diákoknak és kísérő tanáraiknak 400.- Ft-ért áll rendelkezésre meleg étel. Előzetes jelentkezés szükséges az alábbi adatlap kitöltésével:

SULI-BULI jelentkezési ív  

***

I.KÁRPÁT-MEDENCEI PAPGYEREK TALÁLKOZÓ

május 30. szombat - 12:00 óra - Lónyay Utcai Református Gimnázium

Olyan 6 – 99 éves gyermekeket és felnőtteket várunk, akiknek a felmenői között vagy oldalágon volt(ak)/van(nak) lelkipásztor(ok). Sokan vannak, akik lelkészcsaládból származnak, mégsem ismerik egymást. Sokan – nem lelkészként – tesznek is valamit azért, hogy erősödjön egyházunk és terjedjen az evangélium, de sok olyan papgyerek van, akik a partvonalon állnak, és úgy érzik, hogy nem szólítjuk meg őket. A papgyerekek között van egy kohéziós erő, ami bizonyosan erősíthető, ha megszervezünk egy ilyen találkozót. Kérjük, hogy minden érintett jelentkezzen az alábbi elérhetőségek valamelyikén: T:+361-385-6343, email: stereoperiferic@mail.datanet.hu

***

RZF 500 FESZTIVÁLKÓRUS

Még lehet jelentkezni (stereoperiferic@mail.datanet.hu) teljes vagy rész-kórussal, akár egyénileg az 500 fős Fesztiválkórusba, melynek fellépésére május 30-án 17 órakor kerül sor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. A kórus összetétele jelenleg: Arany János Református Gimnázium Énekkara (Nagykőrös), Budafoki Kórus, Zuglói Református Gyülekezet Kórusa, Nagyvárad téri Református Egyházközség Kórusa, Nagyvárad-Újvárosi Református Egyházközség Kórusa, Soli Deo Glória Kamarakórus, Fejes István Református Vegyeskar (Sátoraljaújhely), Tornyospálcai Református Egyházközség Énekkara, Csermely Kórus (Kunhegyes), Apácaszakállasi Református Egyházközség Kórusa, Magyarszecsődi Református Énekkar, Sziget Hangja, Szentendrei Református Gimnázium Kórusa.

***

VÁSÁROZÓK FIGYELMÉBE

Ismét lehet jelentkezni a Református Zenei Fesztivál 3 napos rendezvényére (2015. május 29-30-31., Budapest, IX. ker. Bakáts tér-Bakáts utca) árusítani és kiállítani.

Várjuk a jelentkezéseket a stereoperiferic@mail.datanet.hu e-mail címre. Saját installáció előnyt jelent. A VÁSÁRBAN KIZÁRÓLAG AZOK ÁRUSÍTHATJÁK TERMÉKEIKET, AKIK RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKUKAT ELŐRE JELEZTÉK ÉS ERRŐL VISSZAIGAZOLÁST KAPTAK.

***

JEGYEK MÁR KAPHATÓK

A Református énekek XIV. hangversenyre a jegyek már kaphatók (1990.- Ft, 2850.- Ft, 3200.- Ft, 3990.- Ft) a Stereo Kft. üzletében (1114 Budapest, Bartók Béla út 59., nyitva tartás: H-P 13-18 óráig)

***

MEGJELENT a REFORMÁTUS ÉNEKEK XIII. CD és a REFORMÁTUS ÉNEKEK 2014 DVD. A kiadványok megvásárolhatók a Stereo Kft. üzletében (1114 Budapest, Bartók Béla út 59. H-P 13-18 óráig)

***

MEGJELENT a REFORMÁTUS VIGASZTALÓ ÉNEKEK CD, amely megvásárolható a Stereo Kft. üzletében (1114 Budapest, Bartók Béla út 59. H-P 13-18 óráig).

 ***

 "PRO CULTURA ÚJBUDA" KITÜNTETÉS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2014. január 23-án Böszörményi Gergelyt "Pro Cultura Újbuda" díjjal tüntette ki.

***

ISKOLÁK, OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FIGYELMÉBE

Amennyiben a fesztivál mellett a Nemzeti Múzeumot is megtekintik, a múzeum a következő kedvezményt biztosítja az iskolák és oktatási intézmények részére:
„A vidéki iskolák számára a múzeumlátogatáshoz ingyenesen biztosítja a tanulók utazását a MÁV. A jegyvásárláshoz igazolás szükséges, melyet a múzeum, az iskola által megadott adatok alapján állít ki. A kérelemben az iskola nevét, címét, fax számát, a tanárok és a diákok létszámát kérjük feltüntetni.”

A kérelem letölthető az alábbi honlapról: http://muzi.hu/index.php/iskolaknak/vasuti-kedvezmeny

***
 
MEGJELENT a REFORMÁTUS ÉNEKEK XII. CD és a REFORMÁTUS ÉNEKEK 2013 DVD. A kiadványok megvásárolhatók a Stereo Kft. üzletében (1114 Budapest, Bartók Béla út 59. H-P 13-18 óráig)
 
***
 
 FERENCVÁROS JÓZSEF ATTILA-DÍJ

 A kultúra területén elért kiemelkedő teljesítményéért a Ferencvárosi Önkormányzat Böszörményi Gergelyt Ferencváros József Attila-díjjal jutalmazta. A díj átadására 2013. április 11-én került sor.

***

MEGJELENT a REFORMÁTUS ÉNEKEK XI. CD, valamint a REFORMÁTUS ÉNEKEK 2012 DVD is. A kiadványok megvásárolhatók a Stereo Kft. üzletében.

  ***

MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ

A Magyar Örökség és Európa Egyesület Böszörményi Gergelyt – munkássága elismeréseképpen – Magyar Örökség-díjjal jutalmazta. A kitüntető oklevél és aranyjelvény ünnepélyes átadására 2012. december 22-én került sor.

Bogárdi Szabó István püspök laudációja:

„Mindenkor ideje van a zsoltároknak"

"Néhány esztendővel ezelőtt holland egyházi küldöttséggel vacsoráztam egy Ráday utcai étteremben. Egy késő esti alkalomra készülődtünk, a Kálvin téri templomban tartandó Református Zenei Fesztivál kiemelkedő eseményére. Már éppen szedelőzködtünk, amikor egy fáklyás menet érkezett a Bakáts tér felől, s a Kálvin térhez tartva zsoltárokat és dicséreteket énekeltek. Vendégeim ámuló szemmel kérdezték, hogy ez ugyan miféle tüntetés. Mikor elmondtam nekik, hogy ez nem tüntetés és nem demonstráció, hanem az éneklő sokadalom ugyanoda megy, ahova mi készülünk, még jobban ámuldozva megjegyezték: az ő országukban elképzelhetetlen, hogy köztéren több száz ember zsoltárokat énekelve vonuljon istentiszteletre. Pedig, feleltem, mi éppen tőletek tanultuk, hogyan kell bátran és szépen megélni hitünket. Az eseményt azért idézem fel, mert most, amikor a Magyar Örökség kitüntetettjét, Böszörményi Gergelyt laudáljuk, ez az összefüggés egyáltalán nem mellőzhető. De nem annyira az ámuldozó hittestvérek miatt.

Böszörményi Gergely büszkén tartja számon, hogy református lelkész nemzedékek sarja, ahogyan szokták mondani: ároni családból származik. De nála ez nem üres hivatkozás, hanem hivatásának erős meghatározottsága is. A tehetséges zenész fiú a pártállam szorító valóságában a közgazdász pálya felé tájékozódik, ám néhány hónapnyi szakmai forgolódás után visszatér a zenéhez és a zenén keresztül az egyházzenéhez, és még azon belül is ahhoz a forráshoz, amelyből elődei, ősei évszázadokon keresztül újra meg újra merítettek, hogy megújuljanak. Tehetsége, szervezőkészsége és – tanúsíthatom – szent rámenőssége meg is nyitotta sokak számára ezt a már-már eltemetett forrást. Hanglemez kiadóként és zenei események szervezőjeként immár másfél évtizede folyamatosan publikálja, vagyis teszi köznyilvánossá a református magyar zenekultúra legértékesebb elemeit, szervezőként pedig egyre intenzívebben és egyre tágasabb körben rendez, készít és tervez alkalmakat, amelyeken nemcsak hallgatói, hanem együtt éneklő társai is lehetünk a régieknek, akik így lesznek maiak, és akikkel mi mind így leszünk együtt imádkozók. József Attila szép verssora laudálja legszebben Böszörményi Gergely fáradozását és korszakos munkáját: „Gyémánthegyen állunk, / De zsebünkben kavicsok vannak./ Nagyon elfelejtettük, hogy angyalok voltunk." Ez a gyönyörű verssor ezerfelé indázik szívünkben, mert egyrészt megérteti, hogy ének nélkül kiszárad a szívünk, ének nélkül elsorvad a hitünk, ének nélkül nem is igazán imádkozunk, mert ahogy Augustinus egyházatya mondja: Qui cantat, bis orat (Aki énekel, kétszeresen imádkozik). De a József Attila-i sor megtalálja szívünkben azt a rejtett érzést is, hogy az énekkel vagyunk legközelebb ahhoz, amire Isten teremtett bennünket. S ha nem éneklünk, már el is felejtettük, hogy egykor angyalok voltunk. És már nem tudjuk, hogy ha énekelünk, azt a reményünket fejezzük ki, hogy a megváltott embert Isten majd angyali dicsőségbe fogadja be.

Amit egy közgazdász-zenész papgyerek megtehet, azt Böszörményi Gergely valóban Magyar Örökségre méltó módon tette és teszi. S hogy most őt e megtisztelő címmel jutalmazzuk, többet fejezünk ki, mint nagyszerű fáradozása méltánylását. Azt mondjuk el, hogy Böszörményi Gergely megtanított minket újra szeretni zsoltárainkat, s megtanított arra is, hogy a legszebb dolog a dicsőség énekeit együtt zengeni. S nincs is méltóbb ideje e megtiszteltetésre felavatni őt, mint most, csak két nappal karácsony éjszakája előtt, amikor még az ég is megnyílt, s eljöttek az angyalok, hogy beleénekeljék fülünkbe Krisztus dicsőségét, a mi fülünkbe, akik nagyon elfelejtettük, hogy egykor angyalok voltunk.
"