Református énekek XV. énekrend

Elkészült a Református énekek XV. hangverseny énekrendje.

ÉNEKREND

Református énekek XV. — 2016. július 2. Művészetek Palotája

 

Orgona: Finta Gergely
 
I. rész — karnagy: Arany János
 
1. 157. 1. Könyörülj rajtunk, Úr Isten
 
2. 102. 1. Hallgasd meg, Uram, kérésem
2. Mert napjai életemnek
7. Kamarakórus: VASS Lajos: 102. genfi zsoltár
12. Hogy szent neve az Istennek
 
3. 92. 1. Ékes dolog dícsérni
2. Lantban és hegedűben
3. Sok és nagy csudálatos
7. Virágoznak a hívek
 
4. 192. 1. Adj békességet, Úr Isten
Közönség is énekel:
(az egyetlen strófa háromszor hangzik el orgonajátékokkal, és a harmadik alkalommal énekel a közönség is)
Adj békességet, Úr Isten, a mi időnkben a földön,
Mert nincsen nékünk több senki Bajvívónk és hadakozónk
Hanem csak te, Úr Isten.
 
***
 
II. rész — karnagy: Süll Kinga
 
5. 487. 1. Magasztallak én téged
2. Szívből könyörgök néked
3. Igaz útadra taníts
4. Az igaz hitnek tüzét
5. Reménységgel ruházz fel
9. Hála légyen Atyának
 
6. 34. 1. Mindenkoron áldom
2. Magasztaljuk vígan
4. Az Isten angyali
9. Közel az Úr Isten
 
7. 310. 1. Küldé az Úr Isten
2. Menj el Máriának
3. Mondd ezt: ó, szent, kegyes
5. Hallá s elfogadá
7. Kinek erőssége
8. De a Bűnbocsátó
 
 
8. 391. 1. Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat
2. Ha bűnünk szerint kezdünk mi fizetni
Johann CRÜGER: Vedd el Úr Isten…
4. Megfertőztettünk…
5. Adjad minékünk...
6. Ne hagyd elveszni ilyen nagy munkáját
Közönség is énekel:
7. Végye el rólunk a mi bűneinket, / És mosogassa vérével vétkünket, Ő, ki Atyjával és a Szentlélekkel / Bizony örök Isten.
 
Megemlékezés a 110 éve született és 30 éve elhunyt Gárdonyi Zoltán életéről és műveiről
Berkesi Sándor
 
Kamarakórus:
GÁRDONYI Zoltán: Az Isten emberének imádsága
GÁRDONYI Zoltán: Az Úr dicsérete
Karnagy: Berkesi Sándor
 
szünet ***
 
III. rész — karnagy: Oláh Gábor
 
9. 277. 1.Gondviselő jó Atyám vagy
2. Mint az alélt bús virágra
3. Rám-rám derül ismeretlen
4. Gyenge vagyok, lankadoznak
5. Ó, add, hogy ha majd bevégzem
 
10. 21. 1. Örvendez, Uram a király
2. Úgy viseled néki gondját
3. Elébb, hogynem könyörgene
5. Őt felvőd nagy dicsőségre
6. Szereted őt minden jókkal
7. E király mindenkor bízik
13. Azért, Uram, már támadj föl
 
11. 436. 1. Örülj, szívem
2. Ha bűnödért
3. Ez örömben
4. Tisztogass meg
5. E vacsora
6. Csakhogy immár
7. Hát jöjjetek
 
12. 502. 1. Fölkelt immár a szép hold
2. Mély csend borult a földre
Összes kórus: BEHARKA Pál: Immár fölkelt a szép hold
Közönség is énekel:
5. Ó, add, üdvöd keressük, / Ne a mulandót lessük, / Ne kössön fénye meg;
Hagyj egyszerűvé válni / S előtted élni, járni, / Mint vidám, boldog gyermekek.
 
***
 
IV. rész – karnagy: Erdélyi Dániel
 
13. 302. 1. Ó népeknek megváltója
2. Atyától lőn kijövése
3. Ki Atyával vagy egyenlő
4. A te jászlad immár fénylik
5. Dicsőség légyen Atyának
 
14. 30. 1. Dícsérlek, Uram, tégedet
2. Hogy felkiálték tehozzád
3. Istenes hívek és szentek
4. De az ő kegyelmessége
 
15. 229. 1. Hű pásztorunk, vezesd
2. Mert boldog az az ember
3. Szentlelkedet töltsd ránk ki
Kamarakórus: LISZNYAY SZABÓ Gábor: Hű pásztorunk vezesd...
 
16. 447. 1. Uram, bocsássad el
Közönség is énekel:
2. Kit világos fényül / Pogányoknak küldél, / Kinek fényességével
Nyilván kijelenék / A szent Izráelnek / Nagy dicsősége széjjel.
 
Himnusz
Ima, Mi Atyánk, áldás - Halász Béla délvidéki református püspök