Credo együttes

CREDO EGYÜTTES

"A Credo együttes és a működése hátterét biztosító Credo Alapítvány minden tekintetben összefügg Ivaskovics József nevével, aki a zenekar vezetője, zeneszerzője és az alapítvány elnöke. Élete a gyermekek zenei nevelése, művészeti műhelyek alapítása és a bibliai tanítás szolgálatában áll, hiszen erre hívta el az Úr Isten. Sorstársi barátságot érezve tudatosodott bennem, hogy ő is egy személyben igazgató, előadóművész, rakodó munkás, stúdióvezető, közösségszervező és mindenes. Apám szerint én is voltam csepűrágó, bukfencmester és csapos. Egyet biztosan állíthatunk az ő esetében is: ezt abbahagyni vagy kinőni nem lehet. Ugyanis eleinte a lázadó hős nem akarja abbahagyni – úgy 30-40 évig – aztán meg a körülötte lévők nem hagyják!

A CREDO hitvallás. A kárpátaljai Ivaskovics József hitvallása szerint él és alkot, szervez és ellenáll, gitározik és énekel, tanít és tanul. Hitvallása az Istenbe vetett hitén és az evangélium terjesztésén kívül a kárpátaljai magyar közösségek megtartásának és megerősítésének hite, az egészséges vagy éppen hátrányos helyzetű és sérült gyermekek zenei képzésének hite, a kóruséneklés lélektől-lélekig ható erejének hite, az egymás mellett élő nemzetiségek békéjének hite, olyan eldugott falvak kulturális „felvirágoztatásának” hite, amilyenről Kányádi Sándor – Isten háta mögött című versében olvashatunk:
„…előrelátó vagy de mégis
nézz uram a hátad mögé is
ott is lakoznak
s örülnének a mosolyodnak.”

Kárpátalján magyarnak lenni nagyon mást jelent, mint itthon, ahol természetes, hogy többségében magyarul beszélünk, örvendünk vagy bánkódunk, és sírunk vagy vigadunk. Kárpátalja még ma is elzárt szigete a Magyar Világnak.

A 20 éves Credo együttes hittel és hitelesen énekel, hiszen az imádság a legszebb emberi szó, és az ének a legszebb emberi hang, és ők odaát a mindennapjaikban élik meg az elszakított magyarság súlyos világát. Tárczy Andor szép idevágó sorai szerint:

„Itt más az illata megannyi virágnak, / Más az íze csóknak, harapásnak, / Más itt a színe zászlónak, halálnak…”

Ivaskovics József 1950-ben született Ungváron, tanárszülők gyermekeként, s az általános iskola első öt évét öt különböző orosz intézményben járta ki. A hatodik osztálytól került vissza Ungvárra egy ukrán roma iskolába. Első dalai gyermekvers megzenésítések voltak. Óriási élménye volt, hogy az író-olvasó találkozókon a versek MAGYARUL hangzottak el. Ne felejtsük el, hogy még a szovjet birodalom szétesése előtt járunk, amikor szigorú cenzúra is nehezítette a kulturális mozgásteret. A költészethez és zenéhez mindig vonzódó fiatalember zenei főiskolán szerzett tanári és karvezetői diplomát.

Munkába áll az Ungvári Színháznál, de mindvégig a verséneklésre koncentrál, s létrehozza az IMPULZUS Zenei Kisszövetkezetet, ahol a hazai kisszövetkezetekkel ellentétben nem ajtót, ablakot vagy állólámpát gyártanak, hanem zenével foglalkoznak.

1990-ben meghívják zenetanárnak az Ungvári Magyar Iskolába, ám félreértve feladatát sikeres diákkórust alapít. Eltanácsolják az iskolából, de a gyerekek kérésére folytatják a kórust a református parókián, s létrejön a Credo Dalszínház. A református pap a befogadásért cserébe azt kéri, hogy szervezzen templomi kórust. – A kihirdetett napon nem ment el senki.

Nem baj, mondta a tiszteletes. Itt van ön, meg én, és itt van a Jóisten. Kezdjük a próbát. Azóta a kórus már a MÜPA-ban is énekelt a Református énekek hangversenyen.

Közben létrehozzák az I. Nemzetközi Gyermekfesztivált, s megszületik a Bóbita, Kárpátalja első gyermeklapja.

Hamarosan az Ungvári Közművelődési Tanodában (Főiskolán) találja magát, megerősítendő a magyar tagozatot. A tehetséges falusi gyerekek óriási erővel hatnak rá. Itt sem pont azt csinálta, amit elvártak tőle, de itt toleránsabbak voltak, s titokban működhetett a kamarakórus, majd beindították a Kárpátaljai Magyar Dalversenyt.

Közben három leány-diákjával megkezdték a verséneklést. Megszületett az Ivaskovics József és a Trió, amely név Dinnyés Jóskának (akivel 1988-ban kötöttek barátságot) nem tetszett. Hogy mutassalak be? Ivaskovics és a barátnői, vagy hogy? – mondta Dinnyés kissé irigykedve. – Mi van a Credoval? Használd azt a nevet, az nagyon jó. Így 1995-ben megalakult a CREDO együttes. Jellegzetes egyedi hangzásuk az egy szál gitárral kísért többszólamú éneklés!

Az évek során számos lemezt készített az együttes önköltségen, szerzői kiadásban.

1998-ban fiatal diplomás zenetanárokkal létrehozták a CREDO Alapítványt, hogy eldugott kárpátaljai falvakban zeneiskolákat alapítsanak. Így ma 14 zenei műhely működik.

Minden támogatás nélkül 2008-ban elindították a Credo Fesztivált, amit 2009-ben Népzenei és Néptánc Táborral bővítettek ki.

A CREDO tagjai:
Ivaskovics József
Varga Katalin
Nagy-Fekete Zsuzsanna
Soós Lívia

Isten áldja meg a CREDO együttes áldozatos munkáját, az Úr Istentől elhívott szolgálatát, amit tagjai a magyarság egy nemzetben élő egységének megőrzése érdekében végeznek."

Budapest, 2015.12.19.

Böszörményi Gergely
Magyar Örökség-díjas
kiadó, producer

 

Az együttes 2015-ben Magyar Örökség Díjat kapott.